Johansen skogsdrift as

Alle typer oppdrag innenfor maskinell hogst

Maskinell hogst

Vi utfører alle typer oppdrag innenfor maskinell hogst, herunder tynning, sluttavvirkning og bioenergi. Med riktig utstyr, erfarne og dyktige sjåfører utfører vi jobben med fokus på fagmessig høy standard, kvalitet og god service. Ta kontakt, eller kom gjerne innom våre lokaler i Elverum for en prat.

Stor maskin arbeider med trestammer i skogen

Våre tjenester

Sluttavvirkning | Tynning | Flising | Kraftgatehogst  | Befaring 

Maskinpark

Vi har maskiner fra John Deere, Komatsu, Ponsse og Eco log. Vi har både «små» og store maskiner, for å sikre at riktig utstyr blir benyttet til den jobben som skal utføres. Maskinene opereres av faste sjåfører. Med dette oppnås den fordelen at føreren blir dyktig i bruk av sin maskin, samt at han har god kjennskap til de ulike hogstformer maskinen er egnet til. Alle maskiner nymoderne, for å sikre høyest mulig effektivitet og minst mulig utslipp av klimagasser. 
Maskinene kalibreres flere ganger ukentlig for å sikre høyest mulig tømmerverdi.  

Kvalitet

Det er en dårlig bevart hemmelighet at veien til fornøyde kunder går gjennom god service og fagmessig høy kvalitet på arbeidet som utføres. All hogst utføres i tråd med Norsk PEFC Skogstandard. Da vi har ambisjoner om å drive på minst like lenge som vi har drevet på til nå, er det avgjørende for oss at våre kunder er fornøyde med jobben vi utfører. Vi håper og tror at vi leverer godt på dette punktet, slik at kundene ønsker å benytte oss ved en senere anledning.

Kontakt oss

Vestsivegen 269
2406 Elverum

941 97 603
 tom@johansenskog.no

hCaptcha