Om oss

Familiebedrift med lang erfaring

Johansen Skogsdrift AS

Johansen Skogsdrift er en familiebedrift som strekker seg tilbake til 1950-tallet når Torleif Johansen startet som tømmerkjører med hest. I 1960 kjøpte han sin første traktor og begynte som selvstendig tømmerkjører. Etter hvert som oppdragsmengden økte, etablerte han i 1977 Torleif Johansen skogentreprenørfirma. Fra 1984 ble hans fire sønner gradvis mer delaktig i skogsdriften, og i 1992 ble Johansen Skogsdrift AS etablert. Siden 1992 har firmaet hatt en jevn vekst, og teller i dag 30 ansatte fordelt på 11 hogstlag. Vi opererer stort sett i områdene Elverum, Løten, Vang, Hamar, Stange, Furnes, Åmot, Trysil og Åsnes. Årlig avvirker vi i overkant av 330 000 kubikkmeter tømmer. Vi utfører både tynning og sluttavvirkning.  

Prispolicy

Driftspris er av naturlige årsaker en viktig faktor når man skal avgjøre hvorvidt man skal avvirke eller ikke. Driftsprisen beregnes ut ifra ulike faktorer som dimensjonen på trærne, kjørelengde på lastbærer, terrenget i skogen, hvilket tiltak som skal utføre m.m. Driftsprisen skal uansett gjenspeile de reelle kostnadene driften medfører, og skal oppleves som rettferdig fra alle parter.  

Vi avvirker for:

  • Logo - Vang Almenning
  • Logo - Løiten Almenning
  • Logo - Stora Enso

Kontakt oss

Vestsivegen 269
2406 Elverum

941 97 603
 tom@johansenskog.no

hCaptcha